Перекласти неминуче означає реконструкцію тексту. Тому переклад вимагає великої творчості спочатку розшифрування існуючого тексту для його осмислення та інтерналізації, а потім перекодувати його в новий текст іншою мовою. Новий текст - це реконструкція, яка повинна стояти в цілковитій самостійності, без «оригінального» тексту і завершена сама по собі. Переклад, кажуть, справді відродження.

Мовна трансформація значною мірою передбачає і культурну трансформацію. Так само, як багато чого можна втратити в перекладі, так і багато можна отримати в перекладі. Кожна мова несе в собі свій культурний багаж. Ось чому при перекладі вихідного тексту на іншу мову необхідно узгоджувати культуру цільової мови.

Маючи належну чутливість та знання культур обох мов, перекладач стає посередником, який створює обсяг та засоби для перенесення сенсу та досвіду «оригінального» тексту на іншу мову. Переклад - це навичка міжкультурної передачі, творче прагнення побудувати іншу мовну структуру, яка б вмістила та містила те, що інакше їй зовсім чуже. Переклад - це не лише слова. Це питання зробити зрозумілим цілу культуру. Як заявила Хомі Бхабха: "Де колись ми могли повірити у вигоду та спадкоємність традиції, сьогодні ми маємо постати перед обов'язками культурного перекладу".

Переклад подає приклад міжкультурних відносин цього століття, для яких характерні економічні, соціальні та політичні рухи. Перекладаючи один домашній чи іноземний текст. Зі слів Стефноса, «увага зосереджена на шляхах, коли «традиційні» уявлення про переклад, що розглядаються як однобічний процес, коли «іноземна» мова-джерело одомашнена цільовою мовою, поступилися місцем реалізації перекладу як динамічного та постійного взаємного процесу».

Переклад - це не лише технічна майстерність, а й форма мистецтва, не підпорядкована оригіналу. Таким чином, перекладач повинен бути забезпечений належною підготовкою та творчістю, а також мовними навичками, щоб мати змогу перетворити текст. Потім процес перекладу приводить їх до дуже інтимних стосунків щонайменше з двома мовами. Роль перекладу для вивчення мови величезна. І збереження мови, а потім і знання мови. Отож не ставтеся легковажно до перекладу документів для посольств, особливо коли мова йде про переклад документів на англійську мову для посольства Британії.

У цьому контексті переклад не повинен обмежуватися словом, механічною діяльністю, але важливо, щоб перекладач розумів контекст і культуру, в яких використовуються певні слова. Словами Ентоні Берджесса (1984): "переклад - це не лише слова. Це питання зробити зрозумілою цілу культуру".

У пізнанні та розумінні навколишнього світу переклад відіграє головну роль. З моменту створення переклад відіграв неодмінну роль для передачі повідомлень через мови та культурні бар'єри. Тим самим він постійно послаблює огорожі між мовами, виявляє їх схожість і знаходить точки зближення серед відмінностей.

Ми б не змогли прочитати твори великих письменників і мислителів, таких як Платон, Арістотель, Дарвін, Ейнштейн, Варахмір, Калідаса, Антон Чеков, Гай де Мопассан, Премчанд, Рабіндранат Тагор, Субраманія Бхарті, Куратлайн Хадер, Саадат Хассан Манто тощо, якщо їх твори не були перекладені. Естетичну чутливість чи світову літературу можна насолодитись перекладами. Наприклад, гетанджалі Рабіндраната Тагора, за який він отримав Нобелівську премію, спочатку був написаний у Банглі. Його робота отримала всесвітнє визнання, оскільки вона була перекладена англійською мовою та більшістю мов світу.

Інструменти для перекладу

Треба пам’ятати, що поки інструменти не роблять роботу за людину, працівник без своїх інструментів робить дуже мало роботи. Тому перекладачеві потрібен доступ до певних матеріалів, таких як:

 • Хороші одномовні / двомовні словники
 • Енциклопедії
 • Тезаурус на обох мовах (SL & TL)
 • Граматичні книги на обох мовах (SL & TL)
 • Посібники з використання
 • Підтримка ІКТ може також покладатися на:
 • Виробництво документів
 • Пошук та пошук інформації - пошук фону, довідкового матеріалу, пошук клієнтів, розуміння
 • їхня культура та передумови
 • он-лайн енциклопедії, словники тощо
 • Зв'язок з колегами-перекладачами
 • Робоче виробництво

Однак треба використовувати ці інструменти з розумом та обережністю. Не дивлячись на цифрову епоху, не можна повністю залежати від комп'ютерів. Людський інтерфейс є важливим для хорошого перекладу. Переклад - не просто технічна майстерність, це форма мистецтва, не підпорядкована оригіналу. Таким чином, перекладач повинен бути забезпечений належною підготовкою та творчістю, а також мовними навичками, щоб мати змогу перетворити текст. Переклад як метафора, так і практика відіграє центральну роль.

Висновки

У сферах освіти, науки та технологій, масової комунікації, комерційного туризму, тощо потреба в перекладі значно зросла. І переклад дозволяє нам використовувати багату базу знань, яка існує в різних мовах і культурах світу. Багатомовність Індії та полікультурний етос можна відзначити в реальному розумінні цього слова, розуміючи та оцінюючи його різноманітні літератури, і це робиться за допомогою перекладу. Таким чином, культурний діалог через переклад сприятиме побудові нації та збереженню культурної різноманітності.